Process Urbanism - The City as Artificial Ecosystem    


Modernist and postmodernist urban planning with predetermined and centrally determined functional division and aesthetics have proved to fail in a world in constant change.

SLA meets this challenge with a landscape inspired planning method called process urbanism.

Process urbanism is a method that uses the same logic as nature's principles of organization. Nature and the city are not opposites or delimited units. They are diversified systems which combined should be balanced.

Knowledge about wind, water, light, energy, circulation, politics, health, urban life, density, sustainability etc. is collected into one urban ecosystem, filled with poetry and surprises.

 

 


Den modernistiske og postmoderne byplanlægning med forudbestemt og centralt determineret funktionsopdeling og æstetik har vist sig ikke at slå til i en verden under hastig forandring.

SLA svarer på denne udfordring med en landskabeligt inspireret planlægningsmetode betegnet procesurbanisme.

Procesurbanisme er en metode, der benytter samme logik som naturens organisationsprincipper. Natur og by er ikke hinandens modsætninger eller afgrænsede enheder. Der er tale om forskelligartede systemer som tilsammen skal være i balance.

Viden om vind, vand, lys, energi, kredsløb, politik, sundhed, byliv, fortætning, bæredygtighed, mm. samles til et økosystem, fyldt med poesi og overraskelser.