Process Urbanism - The City as Artificial Ecosystem    

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out


X | INTRO

(Stig, Martin and Flemming discuss a project.)

- ... So i thought, we'll just leave the plastic in place. Then it's easier to roll up and throw away.

So it is fluffy around the edges. You’ve got 800 m2 of nature, and all the way around you’ve got this plastic border that everything rests on. And all the order tags are still in the mat.

He was about to take them out, but I had him let them stay in. It shows what it is. Just like when you are at the warehouse.
So the tag could read: “Grass with white vein”, or something, and the order number. So it is hyper-artificial. No one would for a second be in doubt, that this is not nature.

It’s a purely cultural product that only resembles nature. Until they have a lark crap on their back, or a seagull attack them, because you got too close to their eggs. Or the frogs turn out to be a rare species that only live in particularly polluted lakes, and now you would have to fence the area, because now it is suddenly a protected biotope ...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | in | out

 

 


X | INTRO

(Stig, Martin and Flemming diskuterer et projekt.)

- ... Så jeg tænkte, vi lader da bare plastikken side. Så er det blevet nemmere at rulle sammen og smide væk.

Så det er fluffy i kanterne. Der ligger så 800 m2 natur, og hele vejen rundt, der er der den der plastikkant som det hele hviler på. Og så sidder alle ordremærkerne nede i måtten.

Dem var han ved at pille ud. Nu har jeg fået ham til at lade dem sidde. Der står så hvad det er. Ligesom når man er på byggemarkedet. Det her er "Græs med hvid vene", eller sådan noget. Og ordrenummeret. Så det er hyper-kunstigt. Der er ikke nogen der i et øjeblik er i tvivl om at det her ikke natur.

Det er et rent kulturprodukt der bare ligner natur. Indtil der er en lærke der skider dem ned i nakken, eller en måge der angriber dem fordi man er kommet for tæt på deres æg. Eller frøerne viser sig at være nogle sjældne frøer, fordi de kun lever i specielt forurenede søer. Og de bliver nødt til at indhegne det, for nu er det en fredet biotop ...