Process Urbanism - The City as Artificial Ecosystem    
SLA in Valby


SLA is a Copenhagen office of architects working with innovative landscape and urban space planning in Denmark and abroad. Among the office’s best known projects are the The City Dune for SEB, new urban spaces in Frederiksberg, the elephant's landscape at the Copenhagen Zoo and the regeneration of Sønder Boulevard in Copenhagen. The office has ongoing projects in Oslo, Trondheim, Copenhagen and China.

For more information on SLA check out our website.

 


SLA er et københavnsk arkitektkontor, der arbejder innovativt med landskab, byrum og planlægning i ind- og udland. Blandt kontorets bedst kendte projekter er Bymilen ved SEB, de nye byrum i Frederiksberg bymidte, elefantlandskabet i Københavns Zoo og revitaliseringen af Sønder Boulevard i København. Kontoret har projekter under udførelse i Oslo, Trondheim, på Kalvebod Brygge og i Kina.

For mere information om SLA se vores website.